Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Family Ecotourism Farm “Uroczanka" Antoni, Małgorzata i Michał Roman

“Uroczanka” Family Ecotourism Farm’s offer includes workshops: cooking, artistic, arts & crafts, photography, ecology. The Farm is composed of ten buildings. Four are used for creative work, one for hot baths, so called ‘Russian Banya’, the rest are accommodation buildings. The workshops are organised to acquaint participants with traditions of disappearing crafts. They can learn wickerwork, ceramics, smithery, pottery, sculpting, weaving, embroidery, saddler, traditional carpentry, painting, woodcutting, building basic musical instruments.

Contact:
Okopy 24, 16-150 Suchowola
phone: 48 503 464 946
e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl

More information about this agrotourism farm can be found on this website.

   
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi