Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Traditional Culinary

 
 • Korycinski Cheese (Ser Koryciński Swojski)
  According to historical sources, the tradition of making the Koryciński reaches the second half of 17th or 18th century.
   
   

 • Klinek Dąbrowski Cheese
  Klinek cheese is a white cheese made of fresh cow milk. This delicacy already won a prize in the contest of the Marshall Office of Podlaskie Voivodeship: “Our Culinary Heritage – Regional Tastes”, while in 2013 it won the Pearl Prize on the Polagra Fair i
   
   

 • Korowaj lipski wedding cake and gąski – ceremonial wedding pastry
  Real wedding “Korowajs” are baked from yeast cake (flour, yeast, eggs, sugar and butter). Top part is decorated with traditional “plait”, corresponding to the bride’s plait, and motives of geese, cereal ears and birds’ nests symbolising prosperity and num
   
   

 • Baking tree cakes - Jan Kułak
  The speciality of Jan Kulak’s agrotourism farm is baking tree cakes. It is a tradition started over 30 years ago.
   
   

 • Tree cake – Andraka Confectionery Company
  The recipe, as well as manner of tree cakes preparation sticks to old traditions, from the days long past.
   
   

 • Tartar cuisine
  Elżbieta Muchla, lives with her family in Suchowola. She manages the Muslim Pilgrim House. She likes to tell about fate of Tartars in Poland, especially those living in Suchowola.
   
   

 • Smakosz
   
   

 • Krystyna Odolecka, Gastronomy, traditional culinary
   
   

 • Danuta Szklarzewska, traditional culinary
   
   

 • Justyna Dębińska, Baked cheese and more
   
   

 • Elżbieta Mitros, baking tree cakes
   
   

 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi