Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Rajgród - Szlaki turystyczne

Szlak rowerowy LO -7001 y - żółty RAJGRÓD- Wojdy - Rybczyzna - Woźnawieś - Kuligi - LEŚNICZÓWKA GRZĘDY (19km)
Szlak zaczyna się przy jeziorze Rajgrodzkim, następnie biegnie obok jeziora Dreństwo. Dalej trasa wiedzie przez lasy Rajgrodzkie, przechodzi przez wsie: Woźnawieś i Kuligi, przecina rzekę Jegrznię, wchodzi w granice BPN i kończy się przy leśniczówce Grzęd
 
 

Szlak rowerowy R -11 EURO Velo - zielony
Odcinek: WIZNA Burzyn -Brzostowo -Radziłów -Klimaszewnica -Białaszewo -Okół -Ruda - Modzelówka - Pieńczykówek - Stoczek -Ciszewo -Kuligi -"Las Grzędy" -Woznawieś -Orzechówka -Tajenko -ŚLUZA SOSNOWO -106,4 km
 
 

PL-2540-c - czerwony
RAJGRÓD - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - leśniczówka Grzędy -"NOWY ŚWIAT"
 
 

PL-2541-y - żółty TAMA - Kuligi - Orzechówka -Węzeł szlaków "TAJENKO"
Dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Tama -Orzechówka. Szlak rozpoczyna się na przystanku PKS w Tamie i biegnie przez lasy w kierunku wsi Woźnawieś, na 3 km skręca w drogę leśną do wsi Kuligi, mija tę wieś i na 10 km dochodzi do granic BPN, przeci
 
 

Szlak pieszy PL-2547-z Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy - Kuligi - 38,5 km - znaki zielone
Szlak pieszy Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy - Kuligi (38,5 km)
 
 

Szlak kajakowy rzeką Jegrznią - szlak trudny
Trasa typowo nizinna o wyjątkowo słabym prądzie koryto częściowo zarośnięte roślinnością wodną. Szlak prowadzi z jeziora Rajgrodzkiego rzeką Jegrznią przez jezioro Dreństwo i miejscowość Woźnawieś; na 21,5 km wchodzi w granicę BPN.
 
 

Szlak pieszy PL-2543-z zielony Leśniczówka Grzędy- "Solistowska Góra" - "Łągiew" - Węzeł szlaków (wodopój w zagrodzie hodowli za
Szlak rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi groblą w kierunku wschodnim, wśród lasu mieszanego skręca w dróżkę leśną na wydmy...
 
 

Szlak pieszy PL-2544-s czarny "Uroczysko Dęby"- "Góra Partyczyzna" - "Kapli Dołek" -2,2 km - szlak łatwy
Szlak łącznikowy prowadzący od uroczyska Kapli Dołek (szlak czerwony) do miejsca postojowego przy starych dębach (szlak czerwony).
 
 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi