Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Sztabin - Szlaki turystyczne

Szlak rowerowy B -11 c - czerwony - "Podlaski Szlak Bociani"
Odcinek szlaku Tykocin - Wilkownia 126 km Przebieg szlaku: TYKOCIN - Laskowiec - Gugny - Osowiec Twierdza - Goniądz - Dolistowo - Jasionowo - Dębowo - Jaminy -Sztabin - WILKOWNIA
 
 

Szlak rowerowy niebieski im. Karola Brzostowskiego
WILKOWNIA -Balinka - Jastrzębna PKP - Krasnybór -Lebiedzin -Podcisówek -Huta - SZTABIN - długość 44,3 km
 
 

Szlak rowerowy PL-258-z - zielony (78,3 km)
AUGUSTÓW - Jastrzębna -LIPSK
 
 

Szlak pieszy Małowista - Trzyrzeczki - Leśniczówka Trzyrzeczki
Małowista - Trzyrzeczki - Leśniczówka Trzyrzeczki - 10 km
 
 

Szlak pieszy Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa
SZTABIN - HAMULKA (25 km) Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa Krasnybór - zał. w 1506 r. przez Fiedkę Bohdanowicza Chreptowicza; w XVI-XVII w. centrum dóbr Chreptowiczów...
 
 

Szlak kajakowy Rogożynek - Ruś - szlak łatwy
Szlak kajakowy rzeką Biebrzą o długości 145,7 km prowadzi od miejscowości Rogożynek (gm. Lipsk) do miejscowości Ruś (gm. Jedwabne).
 
 

Szlak kajakowy Kanałem Augustowskim z Augustowa do rzeki Biebrzy
Szlak kajakowy o długości 34,2 km prowadzi z Augustowa do rzeki Biebrzy.
 
 

Szlak żółty "Nowy Świat" - Kopytkowo - Jasionowo - Dębowo - Polkowo (10,1 km)
Szlak bierze swój początek na parkingu, przy uroczysku "Nowy Świat" w o.o. Grzędy. Przez pierwsze 600 m biegnie przez wydmy. Następne 3 km to szlak trudny do przejścia latem, nawet przy niskich stanach wód.
 
 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi