Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Dviračių takas Korycin - Suchowola (69 km)

Rodyti / slėpti žemėlapis
Takai, kurie dažniausia veda vietinės reikšmės keliais per istorines XVI-XVII a. vietoves, įkurtas kolonizuojant Nowodworska karališkąją girią/Korycie, Okopy, Suchowola/. Pakeliui daug tipiškų Sokulkos kraštui medinių, puošnių pakelių kryžių bei koplytėlių. Papildoma šio maršruto pramoga, ypač vėlyvą pavasarį,- tai žavingi Bebros nacionalinio parko plotai su gausiomis vandens ir pelkių paukščių rūšimis.
0,0 km KORYCIN – XVII a. viduryje įkurtas valsčiaus centro kaimas, kurio gyventojai buvo karališkų girių valdytojais ir kurie gynė Kuźnicka girią iš Palenkės pusės. Pirminis pavadinimas: Dąbrówka-Kumiałka. Magdeburgo miesto teises gavo 1671 m., prarado XIX a. pabaigoje. Iki šiol išlikusi XVII a. miesto urbanistinė sistema. Šv. Kryžiaus atradimo ir pakylėjimo bažnyčia neogotikos stiliaus, pastatyta 1905 m., už klebonijos - XVIII a. parkas.
Iš miesto aikštės, Gardino (lenk. Grodzieńska) gatve paliekame vietovę. Balstogė-Kumialka trasos kryžkėlėje pasukame į kairę, ir greit už tiltelio per Kumialką į dešinę, į Korycin – Janów kelią. Pavažiavus 200 m asfaltuotu plentu, pasukame į dešinę, į žvyrkelį. Maršrutas kelis kartus keičia savo kryptį. Pravažiuojame Olszynka kolonijos pastatus.
9,0 km ZABRODZIE –kaimas įkurtas XVII a. šalia Janów-Korycin kelio. Senosios karališkosios valdos. Kaime keli mediniai votyviniai kryžiai bei XX a. 4 dešimtmečio mokyklos pastatas, pasižymintis įdomiais, lenkų bajorų dvarą primenančiais architektūriniais sprendimais.
Centrinėje kaimo dalyje, kelio vingyje pasukame šalia aukšto, medinio kryžiaus. Važiuojame žvyrkeliu, už 100 m kertame Korycin - Janów plentą. Greit pasukame į dešinę, į tiesų ir platų žvyrkelį. Judame šiaurės kryptimi. Pravažiuojame šalia kelio esančius kelis aukštus medinius kryžius. Pravaživus 5 km, šalia vienišos sodybos, kryžkelėje pasukame į dešinę. Važiuojame gruntiniu keliu rytų kryptimi. Dėšinėje pravažiuojame įstiklintą koplytėlę su Dievo Motinos skulptūrėle.
19,0 km KIZIELANY – nedidelis kaimas, įkurtas XVII a. Kuznicos girios kolonizacijos metu, priklausęs Gardino ekonomijos karališkiems turtams. Verta pamatyti XX a. pradžios pastatus, murytą koplytėlę, medinius votyvinius kryžius, stulpinę koplytėlę prie plento
į Trofimówka.
Kaimo pakraštyje pasukame į dešinę, į asfaltuotą kelią – priešais stovi plieninis kryžius. Vietovės gale, kelio vingyje įvažiuojame tiesiai į žvyrkelį. Už kokio 1 km važiuojame grįstu keliu per Szczuki kaimą. Dešinėje paliekame mūrytą koplytėlę. Privažiuojame asfaltuotą kelią. Priešais stovi aukštas metalinis kryžius. Pasukame į kairę ir už 2 km pasiekiame kitą kaimą – Krasne. Grindinys pereina į platų žvyrkelį, kuriuo judame šiaurės kryptimi.
 
26,0 km POLOMIN – XVI a. įkurtas kaimas Nowy Dwór girios kolonizacijos metu. Čia buvo Gardino ekonomijos karališkųjų žemės valdų sitemos buveinė. Iki XIX a. buvusį dvarą/dvaro liekanas galima pamatyti šiandien 300 m atstumu dešinėje kelio pusėje. Po 1863 m. sukilimo vykdytų represijų buvo parduotas rusui M. Ziehovov. Kaime yra keli XX a. seni pastatai – prie vieno iš jų yra pritvirtintas iš plūkto molio pagamintas maršruto logotipas.
Toliau judame šiaurės kryptimi ir iš kairės pusės matome dvi senovines koplytėles: medinę,
o toliau mūrytą su Dievo Motinos statulėle viduje. Toliau iš dešinės pusės stovi medinis „Sokulkos“ tipo kryžius. Už 2 km Kopciówka kaime privažiuojame iki kryžkelių. Šiame, XVIII a. įkurtame kaime galime pamatyti kelis medinius votyvinius kryžius, tarp jų vieną ypatingo grožio, esanti prie kryžkelės, kurią pravažiuojame. Važiuojame į šiaurę ir už kokio
1 km kairėje pravažiuojame mobilaus ryšio operatoriaus bokštą. Ir čia pat nedideliu atstumu iš dešinės, Bachmacie kolonijoje yra mažas nuostabus ežerėlis. Kertame kelią į Suchovolę ir važiuodami grindiniu pasiekiame kitą kaimą.      
33,0km JAŁÓWKA – vidutinio dydžio kaimas į vakarus nuo Dąbrowa Białostocka. Pavadinimas kilęs nuo nederlingos, sausos žemės. Įkurtas Nowodworska girios apgyvendinimo metu XVII a., o gyventojai buvo karališkieji valstiečiai. Vakariniai kaimo laukai ribojasi si Knišino giria. Kaime yra šiuolaikinė Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčia, medinė koplytėlė, keli votyviniai kryžiai.
Privažiuojame asfaltuotą kelią, sukame į kairę, tuojpat į dešinę vėl į kelio grindinį. Po maždaug 4 km paskieksime Bagny kaimą. Kryžkelėje iš kairės stovi maža moderni bažnyčia. Sukame į kairę. Kelio grindinys nuves į už pastatų esantį gruntinį kelią. Kelių išsišakojime
3 aukštos, liaunos tuopos, tarp kurių stovi aukštas senas medinis kryžius, o už jo akmeninis kryžius ant obelisko. Už maždaug 200 m privažiuojame asfaltuotą kelią. Priešais mus autobusų stotelė. Per kryžkelę važiuojame tiesiai ir už maždaug 100 m sukame į dešinę,
į žvyrkelį.
 
41,0km GRODZISK – XVI a. kaimas, seniau karališkųjų valdų sistemos Gardino ekonomijos buveinė. Pavadinimas kilęs nuo XI-XII a. piliakalnio /išlikęs iki šiol/. Galima aplankyti: buvusios valdos liekanas su XVIII a. dvaro griuvėsiais, modernią Švč. Mergelės Marijos tikinčiųjų gelbėtojos bažnyčią, olandiško tipo vėjo malūną, senus namus ir votyvinius kryžius.
Kaime sukame į dešinę ir grindiniu judame rytų kryptimi. Už maždaug 2 km yra Lewki vietovė. Privažiuojame asfaltuotą kelią. Šalia autobusų stotelės ir aukšto kryžiaus sukame
į kairę. Važiuodami šiaurės kryptimi dešinėje pusėje pravažiuosime kapines.
 
45,0km ZWIERZYNIEC WIELKI – kaimas įkurtas XVIII a., paskutiniame Nowodworska girios kolonizacijos etape. Pavadinimas kilęs iš miško gyvūnijos, pirmieji gyventojai buvo kilę iš Mazovijos. Kaime yra modernios architektūros Švč. Margelės Marijos - Lenkijos karalienės bažnyčia, keli seni pastatai, votyviniai kryžiai. Važiuodami taku dešinėje pusėje, asfaltuoto kelio vingyje paliekame kaimą. Judame pietvakarių kryptimi. Kaimo Malowiste pakraštyje kelias lanku suka į kairę. Čia matysime aukštą "Sokulkos” tipo kryžių. Už maždaug  3 km privažiuosime Domuraty vietovę. Šis kaimas įkurtas XVII a. II pusėje pelkių rūdos gavyba užsiimančių žmonių ir jis įėjo į karališkąsias valdas. Pravažiuojame kaimą. Netrukus pasieksime Balstogė-Augustavas kelią. Sukame į kairę, o už 500 m į dešinę,
į žvyrkelį.
 
51,0km HORODNIANKA – didelis kaimas, įkurtas apgyvendinant Nowodworska girią /XVI-XVII a./ Pavadinimas kilęs iš priklausomybės miestui (horod). Kaime yra mūrinė koplytėlė, kelI votyviniai kryžiai, kai kurie labai originalūs. Kaimo gale, buvusioje mokykloje, visus metus veikia nakvynės namai / puiki vieta pradėti iškylas keliaujant Bebros nacionalinio parko maršrutais. Prie paskutinių pastatų pasukame į dešinę, o už maždaug 200 m į kairę. Pasieksime nedidelę Podhorodnianka gyvenvietę. Už kaimo, prie pat mūsų tako, matomi du gerai išsilaikę 1940 m. sovietų bunkeriai. Už maždaug 5 km pasieksime guvenvietės Zakale pastatus. Įvažiuojant kairėje pusėje mūrinė koplytėlė, dešinėje - didelis medinis kryžius. Gruntinis kelias veda tarp laukų. Pasiekiame Ciemne kaimo pakraštį. Čia yra įdomi sevovinė medinė koplytėlė. Už kaimo važiuojame žvyrkeliu. Kelio vingyje, kairėje pusėje stovi trys, įvairaus dydžio ir įvairaus amžiaus kryžiai /tarp jų XIX a. „karavakas”/. Privažiuojame kryžkeles. Šalia, kairėje pusėje medinė koplytėlė. Judame tiesiai grindiniu ir už maždaug 2 km kaimo Podostrówek pakraštyje sukame į dešinę, į Balstogė-Augustavas kelią. Už maždaug 100 m sukame į kairę, į gruntinį kelią. Važiuojame pietryčių kryptimi. Pušyne, kryžkelėje, ant akmeninių pagrindų stovi keli metaliniai puošnūs kryžiai. Privažiavę prie kito žvyrkelio, sukame į kairę ir tuoj pat į dešinę. Prieš mus, netoliese Leśniki kaimo pastatai. Lauko kelias nuves iki asfaltuoto kelio Dąbrowa Białostocka link. Kertame kelią ir plačiu žvyrkeliu privažiuojame iki Laudańszczyzna. Šio XVI a. kaimo pavadinimas kilęs iš lietuvių naujakurių, vadintų liaudimi. Galima apžiūrėti kelis įdomius votyvinius kryžius, vienas iš jų aukštas, medinis, ypač puošnus.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi