Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Pėsčiųjų takas PL-2542-n - mėlynos spalvos ženklai - Leśniczówka Grzędy - "Kapliczka" - Góra Partyczyzna - Góra Perewida -(7,5 k

Rodyti / slėpti žemėlapis
Prasideda prie eigulio namo Grzędy, veda per mišką rytų kryptimi (per Druga ir Trzecia Grzęda), eina iki liepto (dalis pažintinio tako „Czerwone bagno” – juodos spalvos ženklai),
per pelkėtą mišką, per aukštapelkes. Prie „Koplytėlės” (lenk. „Kapliczka”) takas kerta kelią ir toliau bėga per mišką. Ši mėlynojo tako dalis veda per senus mišriuosius miškus. Po maždaug 1,5 km prieisime prie miško kelių kryžkelės (netoliese Góra Partyczyzna takas jungiasi su juoduoju taku), takas pasuka į kairę, ir 0,6 km ruože eina kartu su juoduoju taku. Toliau 0,7 km takas veda miško takeliu ir priveda iki raudonojo tako, kur baigiasi netoli Góra Perewida.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi