Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Angeliškosios Dievo Motinos Marijos bažnyčia, Lipsk

Lipsko Romos katalikų parapija (šiandien Angeliškos Dievo Motinos) įkurta 1582 m. Pirmosios bažnyčios buvo medinės, dvi iš jų sudegė: viena 1737 m., kita 1857 m. Po paskutinio gaisro Lipsko gyventojai pastatė laikiną koplyčią, kuri turėjo tarnauti iki tol, kol bus pastatyta nauja šventykla. Negavus caro valdžios sutikimo ir 1875 m. Aleksandrui II įsakius, Lipsko parapija buvo likviduota. Naują mūrinę bažnyčią pradėta statyti 1906 m., carui išdavus tolerancijos dekretą. 1914 m. rugpjūčio 2 d. didžiulė neogotikos stiliaus bažnyčia buvo konsekruota ir jai suteiktas Angeliškos Dievo Motinos vardas. Tuomet atkurta katalikų parapija.
Bažnyčia mūryta iš raudonų plytų; kai kurios detalės fasaduose, visų pirma aklini langai ir nišos bei masverkų fragmentai, išryškinti tinku. Jos architektūroje gausu gotikos stiliui būdingų konstrukcinių elementų: akmeninių sienos atramų, arkos sąramų, pinaklių bei dekoratyvinių elementų – laiptelių pavidalo rizalitų, ornamentų, rozečių. Tai statinys su dviem bokštais, pastatytas pagal lotynų kryžiaus formą su trikampe presbiterija su daugiakampiu deambulatorijumi.
Bažnyčios vidus tinkuotas, o konstrukcinių elementų apdaila – raudonos plytos (briaunuoti skliautai, lankų bei langų ir durų angos su rėmais, karnizai). Navos perdengtos briaunuotais skliautais su apvaliomis nerviūromis. Pagrindinės navos sankirtoje ir transepte bei priebažnytyje ir supančiose šoninėse patalpose (po bokštais) panaudoti žvaigždėti skliautai. Skliautų karkasai sujungti su stulpais kontraforsais ir arkbutanais; jų kapiteliai yra keraminiai, glazūruoti, su trijų lapų ir sausų šakelių motyvu.
Vidaus interjeras medinis su paauksuotais ornamentais, daugiausia neogotikos stiliaus: pagrindinis altorius, šoninis Švenčiausiosios Jėzaus Širdies altorius, sakykla, vargonai. Neobaroko stiliaus šoninis Dievo Motinos Bazilijonės altorius išlikęs iš tarpukario laikų. Pagrindiniame altoriuje Dievo Motinos Angelų, apaštalų Petro ir Pauliaus ir Šv. Mykolo Arkangelo figūros. Kairiajame altoriuje Kristaus su degančia širdimi figūra, dešiniajame – Dievo Motinos Bazilijonės ikona. Manoma, kad ji sukurta XVI a. ir ilgą laiką buvo garbinama Lipsko cerkvėje. 1875 m., panaikinus unitų parapiją, ikona perkelta į stačiatikių cerkvę, kur ir toliau buvo garbinama, o tikintieji nupirko jai metalinius marškinėlius. Po 1918 m. stačiatikių parapija panaikinta, o mūrinė cerkvė sugriauta. Ikona perkelta į bažnyčią, kur 2001 m. buvo karūnuota popiežiaus karūnomis.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi