Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Angeliškosios Dievo Motinos Marijos bažnyčios, Downary

Downary Angeliškosios Dievo Motinos parapijos istorija trumpa, bet įdomi. Jos pradžia susijusi su kunigo Ksawero Klimaszewskio asmeniu, kuris gimęs šioje vietovėje. Jis 1921 m. sudegus bažnyčiai Goniądz vietovėje, kur lankėsi Downary gyventojai, pasiūlė statyti naują šventyklą. Tais pačiais metais sudarytas bažnyčios statybos komitetas. Kaip pagrindą nutarta panaudoti I pasaulinio karo metais sugriauto kazino pastatą, kuris priklausė Osowiec tvirtovei, kurioje buvo rusų kariuomenė. Iš pastato telikę pamatai ir sienų fragmentai, tačiau Downary ir aplinkinių kaimų gyventojai plytas rinko iš rusų tvirtovės Osowiec vietovėje.
Darbai pradėti 1925 m., kai oficialiai buvo įsteigta Downary Romos katalikų parapiją. Prie stačiakampio formos kazino pastato pristatyta presbiterija, zakristija ir apatinės bokšto dalys. 1926 m. pas Balstogės inžinierių Pawliką buvo užsakytas naujos bažnyčios projektas ir nuo tada statyba buvo vykdoma pagal tą projektą. 1930 m. darbai užbaigti, o spalio 5 d. vyskupas Romuald Jałbrzykowski konsekravo naują bažnyčią. Į iškilmes buvo pakviesti iš netolimo Osowiec Pasienio apsaugos kavalerijos ir pėstininkų korpusas.
Bažnyčią nuo sunaikinimo II pasaulinio karo metais apsaugojo tuometinis klebonas kunigas Henryk Sobolewski, kuris „atsiklaupęs ant kelių prašė vokiečių neišsprogdinti bažnyčios“. Vienintelis 1944 m. bažnyčios apšaudymo ženklas – sienose išlikusios kulkų žymės.
Bažnyčia Downary yra trijų navų pastatas, panašus į baziliką (pagrindinė nava yra žymiai aukštesnė nei šoninės, tačiau apšviesta per langus sklindančia šviesa, taip kaip yra bazilikose). Virš fasado status bokštas dengtas aštraus tulpo šalmu. Prie žemesnės už bokštus presbiterijos prigludusios dvi žemos zakristijos. Pagrindinė nava perdengta cilindriniais skliautais, kuriuos laiko gurtai (arkinės briaunos), o šoninės navos – plokščiomis perdangomis. Bažnyčios fasade įmūryta atmintinė lenta, skirta kunigui Ksawery Klimaszewskiui atminti.
Bažnyčios viduje galima pamatyti tris XX 6 ir 7 dešimtmečių altorius. Pagrindinis neobaroko altorius skirtas bažnyčios globėjai Angeliškajai Dievo Motinai. Prie jo esantį paveikslą XX a. ketvirtajame dešimtmetyje paaukojo kunigas Klimaszewski. Kairiojo altoriaus nišoje yra šiuolaikinė Kristaus figūra, o tuo tarpu dešiniajame – Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas, atkeliavęs iš Osowiec tvirtovės Įgulos bažnyčios. Šventyklos sienos ir lubos padengtos Mareko Karpo 1998 m. polichromija.
Šalia bažnyčios stovi dvaro stiliaus sena klebonija, pastatyta 1927–1928 m.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi