Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Šventojo Kryžiaus Pakėlimo bažnyčia Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny Šventojo Kryžiaus Paaukštinimo parapiją 1544 m. įsteigė Žygimantas Augustas. Jai priklausė karališkose žemėse, tarp Raigardo ir Mėtos esantys kaimai. Pirmosios šventyklos Bargłów buvo medinės, tik 1883 m. pastatyta dabartinė neogotikos stiliaus bažnyčia. II pasaulinio karo metais sunaikinti abu bokštai, kurie atstatyti tik 1989 m. Bargłów bažnyčia yra ankstyvosios neogotikos stiliaus pavyzdys. Jos trijų navų korpusas sujungtas su žema presbiterija su abside, prie kurios yra dvi zakristijos. Platų fasadą, užbaigtą plačiu kraigu, aplink supa du ploni aštuoniakampiai bokštai, dengti aštrialankiais šalmais. Bažnyčios fasadas padalintas siaurais vertikaliais statinio konstrukcijos elementais. Vidų į navas suskirsto dvi eilės daugiakampių kolonų, ant kurių remiasi kryžminiai su nerviūromis skliautai. Virš įėjimo yra balkonas muzikiniam chorui, kuris atitvertas arkatūra  papuošta tvorele. Gotikos stiliui būdingą aštraus lanko formą turi taip pat langai ir durų angos.
Neogotikos stiliaus bažnyčios interjeras iš medžio. Altoriaus ir sakyklos kompleksui papuošti panaudota nemažai gotikos architektūros detalių: pinakliai, vimpergai, taip pat aštrūs lankai asilo nugaros ir žuvų pūslių formos (sakykla). Pagrindiniame altoriuje yra XVIII a. paveikslas, vaizduojantis šv. Pranciškaus viziją, bei XIX a. Dievo Tėvo atvaizdas. Nišose pastatytos apaštalų Petro ir Pauliaus skulptūros. Kairiajame altoriuje galime pamatyti nedidelį iš XVIII a. išlikusį, bet labai perdažytą šv. Antano Paduviečio atvaizdą, tuo tarpu dešiniajame Švč. Mergelės su Kūdikėliu, aukojančios rožančių šv. Dominykui ir Kotrynai iš Siena, atvaizdą. Verta atkreipti dėmesį į labai gerą Nukryžiavimo paveikslą iš XIX a., kabantį ant šoninės presbiterijos sienos. Bažnyčios languose šiuolaikiniai vitražai, vaizduojantys, tarp kitko, šv. Florijoną, palaimintąjį Joną Paulių II bei Gailestingąjį Kristų. Prie bažnyčios esančios kapinės apsuptos mūrine tvora, statyta tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir dabartinė bažnyčia. Bažnyčios įėjimo ašyje yra trijų perėjimų vartai, ant mūro yra keturios nedidelės koplytėlės.
Šventovės kaimynystėje stovi mūrinė, XX a. pradžioje statyta neoklasicizmo stiliaus klebonija. Prie fasado iš sodo pusės pristatytas medinis turtingai papuoštas prieangis.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi