Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Jan Tarnacki

Jan Tarnacki gimė 1948 m. Raigarde. Savo eilėraščius ir satyros kūrinius jis publikavo vietinio mėnesinio laikraščio „Rajgrodzie Echa“, kurį pats kūrė. Jo eilėraščiai buvo publikuojami knygose: „Między ustami, między wierszami” (liet. Tarp lūpų, tarp eilučių) (1993r.), „Ta ostatnia dekada” (liet. Ši paskutinė dekada) (2001 r.), „Myśli umyślne” (liet. Sąmoningos mintis) (2004) ir „Księżyc mojego ojca” (liet. Mano tėvo Mėnulis) (1996 r.).
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi