Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Mikicin dvaras

Pirmą dvarą Mikicin kaime XV ir XVI a. įsteigė Jan Stanisławski. XVI a. II pusėje šios žemės priklausė Pręscy giminei, o XVII a., tarp kitko, Stanisławui Tarusui (1621), Jakubui Gobiaty, Aleksandrai Wiesiołowskai, Samuel i Konstancja Bidrzyccy. XVII ir XVIII a. žemės priklausė Florianui Młodnickiui. Nuo 1740 m. visos žemės atiteko Kuczyńscy šeimos nariams, kurie pastatus įrengė baroko stiliaus. Trijų terasų formos teritorijoje, Biebła upės link, įrengti sodai, padalinti į stačiakampes dalis, o aukščiausioje terasoje buvo kiemas, kuriame pastatytas dvaras ir ūkiniai pastatai. XIX a. I pusėje žemes nupirko Kazimierz Moniuszka, kaimyninių Moniuszka žemių paveldėtojas, kuris kartu su savo sūnumi Adolfu valdė jas iki amžiaus pabaigos. XIX a. 4-ajame dešimtmetyje komplekso pastatus pradėjo rekonstruoti Kazimierz Moniuszka, o jo darbą tęsė sūnus. Po jo mirties (1897) visas turtas atiteko paveldėtojams, iš kurių broliai Kozłowscy, vėliau jų palikuonys sukaupė didžiąją žemių dalį ir valdė jas iki 1940 m. Didžiuliai nuostoliai padaryti bolševikų karo metu 1919–1921 m. ir per Antrąjį pasaulinį karą. 1940 m. čia įsteigtas kolūkis, o vokiečių okupacijos metais pastatuose apsistojo kariuomenė. Tuo metu mirė paskutinis Mikicin paveldėtojas Jan Kozłowski, kuris slėpėsi kaime, vėliau slapta ir kukliai palaidotas Dolistowo kapinėse. Po karo šiame dvare, panašiai kaip ir daugelyje kitų, įsteigti valstybiniai žemės ūkiai.
Mikicin dvaras sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: ūkinės – rytinėje dvaro dalyje, kurioje buvo didelis kluonas, klėtis ir inventoriaus pastatai, bei reprezentatyviosios dalies, kurioje buvo 1847 m. pastatytas klasikinis dvaras, jo priekinėje dalyje buvo eliptinis privažiavimas ir alėja. Už dvaro, buvusio parko vietoje, augo sodai.
Dvaro pastatas statytas iš plytų, tinkuotas, su cilindrinių skliautų rūsiais. Pastatas yra pailgo stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu stogu. Fasadai užbaigti išsiskiriančiais profiliuotais karnizais. Sienose langai su profiliuotų karnizų formos antlangiais. Priešais įėjimą į dvarą yra prieangis su kolonomis ir puskolonėmis, kuriomis aptverta terasa. Durys dvivėrės su įspraudomis. Rytinėje dalyje vidaus išdėstymas – dviejų galų, o vakarinėje – trijų galų. Stogo viršuje su terasa sujungta mansarda, kurios viršuje yra trikampis frontonas su pusapvaliu langu. Terasa aptverta geležine tvora. Šiuo metu dvaras ir likusi dvaro parko dalis nyksta. Skylėtas stogas ir sienos, tuščios langų angos, silpna stogo konstrukcija – visa tai prisideda prie pastato būklės blogėjimo. Neapsaugotas ir naikinamas tuoj pat visai išnyks.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi