Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Mogilnice

XIX ir XX a. sandūroje statytas namas, po vienu stogu jungiantis gyvenamąją ir ūkinę dalis.


XX a. 6 dešimtmetyje statyta tabako džiovykla.


Tabako džiovykla ir svirnas. Nors daugelyje Sztabin valsčiaus sodybų tabakas jau nebeauginamas, tai tabako džiovyklos vis dar čia yra ir šiais laikais jos atlieka sandėlių funkciją.


1838 m. statyta koplytėlė, visiškai suremontuota. Tai viena iš 9 prie Sztabin-Jaminy-Mogilnice-Jaziewo kelio esančių, labai panašios konstrukcijos koplytėlių.

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi