Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Nowy Dwór

XX a. 3 dešimtmetyje pastatytas namas. Pamatai iš cemento skiediniu mūrytų lauko akmenų. Iki apatinės langų briaunos sienos apkaltos vertikaliomis ir „eglutės” formos išdėstytomis lentutėmis, viršuje – horizontaliomis. Priekinėje sienoje langai su paprastais, trikampio formos  antlangiais. Skarda dengtas dvišlaitis stogas.


XX a. pradžioje statytas namas. Pamatai iš lauko akmenų. Rąstai sudėti vienas ant kito, sienų konstrukcija stulpinė-švilinė. Šiferiu dengtas dvišlaitis stogas.


Kluonas, kurio sienų konstrukcija stulpinė-švilinė, šiaudais dengtas būdingas keturšlaitis stogas. Nuotrauka daryta XX a. 10 dešimtmečio pirmojoje pusėje.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi