Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Romos katalikų Angeliškosios Dievo Motinos Marijos parapijos kapinės, Lipsk

Lipsk, Romos katalikų Angeliškosios Dievo Motinos Marijos parapijos kapinės, įrengtos 1825 m., stačiakampio plano. Šios kapinės yra šiaurės vakarų vietovės dalyje, ant kalvos. Paviršiaus plotas apie 3,4 ha. Aptvertos laukų akmens tvora, vartai rytinėje ir vakarinėje dalyse. Seniausi iki šių dienų išlikę antkapiai statyti XIX a. II pusėje ir XX a. pradžioje. Tai geležiniai lietiniai kryžiai, atlikti Sztabińska Huta. Seniausi antkapiai – tai dažniausiai geležiniai kaltiniai arba metalų lydinio kryžiai, pastatyti ant akmeninio cokolio, daug obeliskų, užbaigtų geležiniais kryžiais, formos akmeninių kryžių, kita antkapių grupė – ant akmenų pastatyti kryžiai. 1978 m. kapinėse pastatytas paminklas – Nežinomo kareivio kapas su užrašu: NEŽINOMAS KAREIVIS/ KAREIVIAMS/ KURIE ŽUVO UŽ TĖVYNĘ/ ATMINTI/ LIPSK GYVENTOJAI 1978-V-9. Istorinę reikšmę turintys antkapiai – Lipsk kunigų antkapiai: Jano Trzaskio (1885–1921) ir Tadeuszo Zajczkowskio (1932–1997).
 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi