Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Sikory dvaras

Kaimas, kuris pirmiausia vadinosi Niereśla-Sikory, minimas XVI a. Jis buvęs  Knišino dvaro teritorijoje, Kalinowo parapijoje, ir priklausė bajorijai. XVI a. II pusėje šio kaimo savininkai buvo: Mikołaj Waśkiewicz ir Józef Wołowicz, o 1635 m. minimas Stefan Wojno. XVII a. II pusėje ir beveik per visą XVIII a. Sikory priklausė daugeliui savininkų, o didžiausią indėlį turėjo Tołczykowie giminė. XVIII a. pabaigoje visas žemes nupirko Kazimierz Świerzbiński, Rawicz herbas. Šiai giminei Sikory priklausė iki XIX a. I pusės. XVIII a. 8-ajame dešimtmetyje Świerzbińscy pastatė dvarą, kuris išliko iki šių dienų, ir sutvarkė aplinką. XIX a. 6-ajame ir 7-ajame dešimtmečiuose gimė Zofios Świerzbińskos ir Michało Dyżewskio vaikai, iš kurių tik Stanisława Dyżewska gyveno čia iki mirties, 1920 m. Tarpukariu į Sikory iš Rusijos sugrįžo Dyżewscy giminės nariai. Tuo metu žemių savininku tapo Bronisław Jeżewski, Jadwigos Dyżewskos svainis. 1939 m. sovietų valdžia padalijo žemes ir įrengė du valstybinius žemės ūkius. Vokiečių okupacijos metu dvare gyveno savininkai ir vokiečių administratorius. Po karo žemės buvo padalintos, dvaras atiteko valstybei, o paskutinei jo savininkei Jadwigai Dyżewskai ir jos dukrai Ewai leista ten gyventi. Likusiose patalpose įrengta mokykla.
Tikslus dvaro ir palivarko aprašymas pateiktas 1824 m. inventoriuje. Dvaras pastatytas už kaimo ribų, o aplink jį buvo išdėstyti palivarko pastatai ir sodai. Iš pietų pusės augo sodas ir daržas, kuriame pastatyta ledainė, priešais ją buvo dvi šiaudais dengtos medinės klėtys. Viena iš jų pastatyta iš buvusio namo medienos. Už klėčių, toje pačioje eilėje buvo pastatas gyvulių pašarams laikyti su trejais varstomais vartais, už jo kluonas, tvartas, kiaulidė bei aludė ir jauja. Ūkiniai pastatai mediniai, didžioji jų dalis dengta šiaudais, kai kurie statyti iš  pjautinės medienos. Ūkinis kiemas ir sodas aptvertas tvora.
Dvaras pastatytas iš tašytų rąstų medienos, pamatai iš akmenų, su rūsiu, dengtas čerpėmis. Priešais įėjimą į namą iš kiemo pusės buvo prieangis, paremtas dviem stulpais, į kurį galima buvo įeiti septyniais laipteliais, aptvertais baliustrada. Per dvivėres priekines duris galima buvo patekti į klėtį ir atskiras patalpas, kurios dažniausiai sujungtos anfilados principu. Abiejose klėties pusėse buvo kambariai: valgomasis ir vadinamas „pirmasis“ kambarys. Pastato centrinėje dalyje buvo įrengta virtuvė, kurioje iš dešinės pusės buvo plytinė krosnis duonai kepti, o kairėje virtuvė su kaminu, grindys iš plytų. Prie virtuvės, iš vakarų pusės, įrengtas sandėlis ir ekonomo kambarys, o iš rytų pusės salė, kurioje buvo pilkos spalvos koklių krosnis ir drabužinė. Kambarių sienos ir lubos tinkuotos, grindys – iš lentų. Iš priebučio esančiais laiptais galima buvo patekti į palėpę, po laiptais įrengta kamara, kurioje laikomos malkos. Šiuo metu vidaus išdėstymas šiek tiek pakeistas. Kadangi pastate buvo įrengta mokykla, tai išskirtos naujos patalpos, perkeltos buvusios ir pastatytos naujos skiriamosios sienos. Buvusioje virtuvėje iškaltos naujos langų ir durų angos, o durys į valgomąjį uždengtos. Išgriauta didelė virtuvės krosnis ir kambariuose esančios šildymo krosnys. Sugriautas taip pat prieangis, stogas perdengtas šiferiu. XX a. 7-ajame dešimtmetyje pastatas apkaltas dailylentėmis, kraiguose įrengtos naujos langų angos. Dalis buvusių langų, padalintų į šešias dalis, pakeista dvivėriais su skersstakčiu. Šiaurinėje fasado dalyje pastatytas prieangis.
Dvaras kvadrato formos plano, pamatai iš akmenų. Pastatas medinis, sienų konstrukcija iš medinių sienojų, pirmo aukšto sienos apkaltos horizontaliomis dailylentėmis. Kraigai puošniai apkalti horizontaliomis ir įstrižomis lentomis. Karnizas tarp kraigo ir sienos paryškintas mediniu lambrekenu, kuris pagamintas iš vertikaliai sukaltų lentelių, t. y. dantytų dekoratyvinių karnizų. Vieno aukšto pastatas, kurio palėpė buvo naudojama, po dalimi pastato buvo rūsys, namas dengtas aukštu valminiu stogu. Vidaus išplanavimas trijų galų, šiuo metu šiek tiek pakeistas.
Pirminė dvaro, kuris, spėjama, pastatytas ketvirtajame XVIII a. ketvirtyje, forma ir, nepaisant pokario metu atliktų pertvarkymų, vidaus išplanavimas išliko beveik nepakitę. Nors palyginti pirmojo aukšto sienos neaukštos, bet pastatas dengtas aukštu valminiu stogu, kuris buvo populiarus baroko laikotarpiu. Šis pastatas priklauso dvarams, kurie yra retai aptinkamo į kvadratą panašios formos plano. Pastatas platus, viduje išskirti trys galai. Patalpos išdėliotos šachmatų forma su trimis laukais. Iš kiekvienos pusės buvo įrengta svetainė, valgomasis, kambariai, drabužinė. Centrinėje pastato dalyje buvo didelė virtuvė ir sandėlis. Toks ūkinės pastato dalies išdėstymas įrodo, kad dvaras atliko daugiau palivarko administravimo centro nei bajorijos buveinės funkciją.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi