Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Žydų kapinės Janowo

Stačiakampio plano žydų kapinės Janów įrengtos XIX a. pabaigoje. Šios kapinės yra šiaurinėje vietovės dalyje, atokiau nuo pastatų, tarp dirbamų laukų. Paviršiaus plotas apie 1 ha. Per Antrąjį pasaulinį karą didžioji akmeninės tvoros dalis buvo nugriauta, o akmenys panaudoti kelio į Korycin sutvirtinimui. Toks pats likimas ištiko daugelį akmeninių macevų. Dalį granito macevų vietos gyventojai panaudojo vad. tekėlų, skirtų ūkio ir amatininkų įrankiams galąsti, gamybai. Išliko apie 200 akmeninių antkapių, užrašai neįskaitomi, macevos apaugusios samanomis. Tvoros ir vartų liekanos įrodo, kad kapinės labai sunaikintos. Kapinių vartai buvo įrengti pietvakariniame tvoros kampe. Kapinės apaugusios neprižiūrima augalija. Didžioji macevų dalis dalinai įsmegusios į žemę, nugrimzdusios, užrašai neįskaitomi, jos neprimena kapinių, kuriose XX a. 9-ajame dešimtmetyje vykdomų dokumentacinių darbų metu suskaičiuota beveik 400 antkapių.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi