Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Budynek mieszkalny

 Budynek mieszkalny przy ul. Plac 500-lecia 28, z końca XIX wieku. murowany. Usytuowany jak większość  budynków  na wąskim placu szczytem do pierzei rynkowej. W elewacji frontowej dwa otwory okienne i drzwi wejściowe, na poddaszu dwa otwory okienne symetrycznie usytuowane świetliki. Dach dwuspadowy prosty, kryty eternitem. Fakt posiadania dwóch wejść frontowych i bocznych, świadczy  o wykorzystywaniu  części budynku, tej od ulicy, do celów usługowych, przeważnie w zakresie handlu. Kiedyś mieścił się tu zakład szewski.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi