Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

budynek mieszkalny

Budynek murowany z cegły na planie prostokąta, dwutraktowy
z murowanym gankiem na osi elewacji wschodniej, dach dwuspadowy, kryty blachą. Budynek zadbany, ale wymaga ciągłych remontów. Poprzednia plebania wybudowana była w 1779 r konstrukcja budynku była drewniana, dach pokryty był lampusem. Posiadała dwa pomieszczenia pokojowe i czeladną. W 1869 r wyposażono czeladną w komin i ułożono podłogę z desek .W starej plebanii było miejsce dla ludzi żyjących z jałmużnej i nazywało się szpitalem. W 1869r. dom szpitalny w ¼ został oddany włościanowi przez Komisarza a w 1874r. szpital rozebrano. W 1881 r przystąpiono do budowy nowej ( obecnej ) plebanii. Prace budowlane prowadził i nadzorował Ksiądz Konopka. Wikariat istniał w 1818 r. Był to dom drewniany o dwóch izbach, kryty lampusem.
W jednej izbie mieszkał Wikariusz w drugiej człowiek pracujący jeden dzień w tygodniu na gruntach proboszcza. Pierwszy remont odnotowano w 1874 roku, następny w 1881r . W 1905 roku mieszkanie ocenione było jako średnie. Wśród zabudowań kościelnych istniał też dom organisty, drewniany, kryty lampusem. Od ukazu carskiego zaczęło się niszczenie kościelnych zabudowań, Komisarz rządowy oddał połowę zabudowań włościanowi.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi