Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny z lat 20-tych XX wieku usytuowany szczytem do ulicy Plac 500-lecia 30, w linii rozgraniczającej. Konstrukcja budynku dwukondygnacyjna na planie prostokąta, na podmurówce kamiennej, bielonej.
W elewacji frontowej dwa otwory okienne i drzwi wejściowe, na poddaszu dwa otwory okienne symetrycznie usytuowane świetliki. Fakt posiadania dwóch wejść frontowych i bocznych, świadczy  o wykorzystywaniu części budynku, tej od ulicy, do celów usługowych, przeważnie w zakresie handlu. Kiedyś mieścił się tu sklep. Dach dwuspadowy, kryty blachą.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi