Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

budynek mieszkalny

Budynek usługowy przy ul. Plac 500-lecia 29, wzniesiony na przełomie ubiegłego i obecnego stulecia. Konstrukcja budynku murowana na planie prostokąta, częściowo podpiwniczona. Dach dwuspadowy, prosty, kryty blachą. Usytuowanie budynku charaktery -styczne dla naszego układu urbanistycznego, czyli szczytem do ulicy. W ostatnich latach obecnego stulecia budynek objęty został kapitalnym remontem w skutek którego ocieplono ściany, wykonano elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono tynki wewnętrzne, zmienił się również rozkład pomieszczeń. Wyeliminowano funkcję mieszkalną, przeznaczając powierzchnię budynku na cele usługowe.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi