Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny z pocz. XX w. Usytuowany charakterystycznie  w pierzei ulicy Plac 500-lecia 24, w linii rozgraniczającej. Konstrukcja budynku na planie prostokąta parterowa z dwutraktowym rozkładem pomieszczeń,
na kamiennym podmurowaniu, obmurowanym. Ściany konstrukcji drewnianej węgłowane na jaskółczy ogon. Krótsze bale ścian połączone ze sobą za pomocą łątki. Dach dwuspadowy kryty eternitem, więźba dachowa krokwiowo-jętkowa. W elewacji frontowej budynku  dwa prostokątne otwory okienne, oraz drzwi wejściowe. Na poddaszu drzwi balkonowe z symetrycznie usytuowanymi otworami okiennymi. Szczyt odeskowany w jodełkę. Detale  architektoniczne świadczą o występującej tu kiedyś znajomości sztuki sznycerskiej.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi