Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny w istniejącej zabudowie zagrodowej zwartej w zachodniej części pierzei ulicy Szczuczyńskiej. Usytuowany szczytem do osi ulicy Szczuczyńskiej w linii zabudowy. Konstrukcja budynku drewniana na podmurowaniu kamiennym wydatnie wysuniętym poza pion zrębu obmurowa-nym, bielonym. Ściany konstrukcji zrębowej
i sumikowołątkowej, szczyty fragmentarycznie osłonięte deskami. Dach dwuspadowy, kryty eternitem falistym, więźba dachowa krokwiowo-jętkowo-płatowa. Płatew wysunięta poza pion zrębu. Rzut: obiekt na planie prostokąta z półtraktowym rozkładem pomieszczeń, w trakcie sień od podwórza, izba w półtrakcie 2 izby spełniają obecnie funkcję komór. W sieni wydzielone wejście na strych. Pomieszczenia skomunikowane ze sąbą przez sień, druga izba w półtrakcie/ wsch/ dostępna
z sieni przez izbę od zachodu usytuowana w półtrakcie. Budynek dostępny drzwiami wejściowymi w ścianie wzdłużnej południowej. Bryła prostopadłościenna, jednokondygnacyjna, wolno stojąca w wysokości zbliżonej do wysokości dachu. Elewacje ścian oszalowane, otwory okienne na łątkach
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi