Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny w istniejącej zabudowie zagrodowej zwartej w zachodniej części pierzei ulicy Szczuczyńskiej. Usytuowany szczytem do osi ulicy Szczuczyńskiej w linii zabudowy. Konstrukcja budynku drewniana na podmuro waniu kamiennym wydatnie wysuniętym poza pion zrębu obmurowanym, bielonym. Ściany konstrukcji zrębowej
i sumikowo-łątkowej, szczyty fragmentarycznie osłonięte deskami. Dach dwuspadowy, kryty eternitem falistym, więźba dachowa krokwiowo-jętkowo-płatowa. Płatew wysunięta poza pion zrębu.Rzut: obiekt na planie prostokąta
z półtraktowym rozkładem pomieszczeń, w trakcie sień od podwórza, izba w półtrakcie 2 izby spełniają obecnie funkcję komór. W sieni wydzielone wejście na strych. Pomieszczenia skomunikowane ze sąbą przez sień, druga izba w półtrakcie/ wsch/ dostępna z sieni przez izbę od zachodu usytuowana
w półtrakcie. Budynek dostępny drzwiami wejściowymi
w sicianie wzdłużnej południowej. Elewacje: ściany oszalowane, otwory okienne na łątkach.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi