Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Nowym Dworze

Cmentarz parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja,  założony 1.poł. XIX w. na planie prostokąta. Zlokalizowany w płn.- wsch. części miejscowości, przy drodze do Nowego Dworu. Powierzchnia 0,6 ha. Kamienne ogrodzenie i dwie bramy z 2.poł. XX w. Najstarszy nagrobek z 1855r. Około 12 nagrobków z 2.poł. XIX w. oraz ponad 100  nagrobków z 1. poł. XX w. Wśród nagrobków przeważają granitowe obeliski, sztabińskie, żeliwne krzyże, kowalskiej roboty krzyże osadzone na kamiennych cokołach i nagrobki. Krzyże w większości z trzema poprzeczkami, zakończonym trójliściem.  Inskrypcje w języku rosyjskim i polskim. O znaczeniu historycznym współczesny pomnik poświęcony zamordowanym  w 1941r.  Aleksandrowi Aniśkiewiczowi,  Piotrowi Aniśkiewiczowi, Prokopowi Charitanowiczowi. Uwagę zwraca żeliwny ażurowy krzyż na kamiennym, opracowanym cokole.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi