Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. Matki Bożej Anielskiej, założony w 1825r., na rzucie prostokąta. Położony w płn.- wsch. części miejscowości, na wzniesieniu. Powierzchnia około 3,4 ha. Ogrodzony murem z kamienia polnego, z bramami umieszczonymi we wschodnim i zachodnim murze. Najstarsze zachowane do dziś nagrobki z 2 poł. XIX w. i pocz. XX w. Są to żeliwne, lane krzyże pochodzące z pobliskiej Huty Sztabińskiej. Charakterystycznym  typem wśród najstarszych nagrobków są żeliwne lub żelazne, kute lub odlewane krzyże na kamiennym cokole, liczne nagrobki kamienne w formie obelisków zwieńczonych krzyżem żeliwnym, inną grupą są kute krzyże osadzone w kamieniu. W 1978 r. na cmentarzu wzniesiono pomnik – Grób Nieznanego Żołnierza.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi