Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz parafii rzymskokatolickiej Podniesienia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym

Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. Podniesienia Krzyża Świętego założony w 1.poł. XIX w., na planie o nieregularnym wielobocznym kształcie. Położony w płd.- zach. części miejscowości na niewielkim wzniesieniu. Powierzchnia ponad 2 ha. Ogrodzenie z siatki z 2.poł. XX w. Od bramy głównej prowadzi alejka do kaplicy grobowej Karwowskich, szlachty z Wólki Karwowskiej. Kaplica  wzniesiona w 1842r, w stylu klasycystycznym, na rzucie prostokąta. Murowana z cegły, przekryta dwuspadowym dachem. Elewację frontową, trzyosiową flankują dwa pilastry, a pośrodku dzielą ją dwie półkolumny. W każdym z wydzielonych trzech pól, ponad wąskim gzymsem półokrągłe wnęki/blendy. Przed remontem w blendach widniały rysunki z symbolami chrześcijańskimi, nad środkową wnęką umieszczona tabliczka z zatartym już napisem (jeszcze na początku XXI w. widoczny był fragment z imieniem i nazwiskiem Klemens Karwowski). Na architrawie (nad pilastrami) znajdował się napis BŁOGOSŁAWIENI KTÓRZY UMIERAJĄ W PANU. Pod kaplicą grób familijny, grób fundatorów i wolno w niej na mocy udzielonego indultu przez Św. pamięci Pawła Straszyńskiego, Biskupa Augustowskiego tyle razy odprawiać Msze Św., ile razy tego będzie potrzeba. We wnętrzu, przy płd. ścianie barokowy, drewniany, polichromowany ołtarz przeniesiony z kościoła w Rajgrodzie. Ołtarz datowany na XVIII/XIX w., w zwieńczeniu malowany na płótnie obraz św. Izydora Oracza w tondzie, otoczony złoconą ramą. W polu głównym ołtarza (w miejscu obrazu) ludowa rzeźba Chrystusa na krzyżu z XX w.  W pobliżu kaplicy zniszczona płyta z grobu zmarłego w †1906r. proboszcza ks. Piotra Iwanowskiego, pomnik ks. Wincentego Błażewicza zmarłego w †1929r., ks. Floriana Haraburdy zmarłego w †1940r. Wprost za kaplicą Karwowskich, od jej wschodniej elewacji znajduje się kwatera grobów bargłowskich księży. Cmentarz był miejscem egzekucji podczas II wojny światowej. Nieliczne krzyże i nagrobki żeliwne z Huty Sztabińskiej. Około 10 nagrobków z 2.poł. XIX w.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi