Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Agnieszki w Goniądzu

Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Agnieszki, założony na początku XIX w.- poświęcony w 1804r. Plan o kształcie nieregularnego wieloboku, promienisty układ alei, otoczony polami. Położony za miastem przy drodze Goniądz-Downary. Powierzchnia 5,6 ha. Mur ogrodzeniowy z kamienia polnego z dwiema bramami z 1. poł. XIX w. Najstarsze nagrobki to m.in. nagrobek Wiktorii z Rutkowskich Gardockiej †16.12.1879r., nagrobek baronówny Emmy Gibbert †18.12.1896r. z białostockiego warsztatu J. Dobrogosta (pomnik na wysokim postumencie zwieńczony figurą anioła, tablica inskrypcyjna z białego piaskowca Ś. P./ BARONÓWNA/ EMMA/ GIBBERT/ ŻYŁA LAT 23/ ZM. 18 GRUDNIA/ 1896R. na rewersie KRÓTKO TRWAŁ BOJU TWEGO DZIEŃ/ DUCH TWÓJ JUŻ WOLNY/ PRZEMIJA CZŁOWIEK JAKO CIEŃ/ A JAK KWIAT POLNY.), Ignacego Grodzkiego †1872r. (pomnik z piaskowca, zwieńczony metalowym krzyżykiem, w płycinie obramionej niczym stylizowane gotyckie okno inskrypcja ZA DUSZĘ/ Ś.P. IGNACEGO/ GRODZKIEGO/ZM. 22 GRUDNIA 1872/ W WIEKU LAT 72/ ŻONA I DZIECI/ PROSZĄ PRZECHODNIA/ O ZDROWAŚ MARYA), ks. kanonika Józefa Małyszewicza † 1897r. (usytuowany przy głównej alei żeliwny nagrobek z tablicą inskrypcyjną D.O.M. TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI/ Ś.P. KS. KANONIKA JÓZEFA/ MAŁYSZEWICZA/ MAGISTRA Ś-TEJ TEOLOGII/ PROBOSZCZA GONIĄDZKIEGO/ ŻYŁ LAT 88/ ZM. 26 LISTOPADA 1891/ ROKU/ OJCZE NASZ ZDROWAŚ MARJA/ WIECZNY ODPOCZYNEK. SPOCZYWA W BOGU/ DROGI NASZ KAPŁAN), kaplica  p.w. Ducha Świętego z 1907r. wzniesiona staraniem ks. kanonika Jana Wojdyłowskiego, groby żołnierzy/junaków poległych w obronie ojczyzny. W najstarszej części usytuowanej na wzgórzu wokół kaplicy zachowały się liczne nagrobki żeliwne w formie postumentów zwieńczonych krzyżami, kamienne obeliski, nagrobki z pocz. XX w. w formie kamiennych konarów, żeliwne krzyże z 2 poł. XIX w., żelazne kute krzyże na kamiennych cokołach. Ciekawym zdaje się być mauzoleum z  poł. XIX w. murowane z cegły na planie prostokąta, otwór wejściowy zamknięty półkoliście, nad nim tympanon z tabliczką o zatartym napisie. Przekryte dachem dwuspadowym. W elewacjach bocznych głębokie nisze- aedicule z płaskorzeźbionymi urnami. Przypuszczalnie grobowiec rodzinny, pojawia się również teza, że budowla ta pełniła rolę kaplicy cmentarnej do czasu zbudowania obecnej. Zabytkowa goniądzka nekropolia kryje wiele dzieł sztuki sepulkralnej, odnotowano kilkaset zabytkowych nagrobków.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi