Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem

Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła założony w 1.poł. XIX w.- pierwszy pochówek z 1812r. Na planie zbliżonym do prostokąta. Położony niewiele ponad 300m od kościoła, przy drodze Trzcianne-Downary. Powierzchnia około 5 ha. Obwiedziony kamiennym murem z trzema bramami z 2.poł. XIX w. Najstarszy nagrobek to żeliwny pomnik DYONIZY/ ŻYŁ LAT 64/ UMARŁ 31 WRZEŚNIA/ 1850 R./ ŻONA JEGO/ PAULINA/ Z RUTKIEWICZÓW/ ŻYŁA LAT 58/ UMARŁA 10 LIPCA/ 1861R.; inny nieczytelne inskrypcje z 1866r.; rodziny Ołdakowskich z 1877r.; o znaczeniu historycznym żeliwny nagrobek ks. Pawła Tronczyńskiego proboszcza trzcińskiego †1877r. Ś. P./ X. PAWEŁ/ TRONCZYŃSKI/ PROBOSZCZ TRZCIAŃSKI/ ŻYŁ LAT 48/ ZMARŁ 22 STYCZNIA/ 1877R.; ks. proboszcza Edwarda Pietkiewicza †1911r.; kilkadziesiąt zabytkowych nagrobków, w większości żeliwnych i żelaznych krzyży osadzonych na kamiennych cokołach. Na uwagę zasługują  żeliwne, sztabińskie krzyże i nagrobki. Tuż za bramą liczne kute krzyże osadzone na kamiennych cokołach. Wśród  wielu m.in. zniszczony krzyż z owalną tabliczką ZA DUSZE ZMARŁE/ BENEDYKTA MARYANNY/ I TERESY GRYGÓW/ ORAZ BRACI SIÓSTR I CAŁEJ/ FAMILII. PROSZĘ O TRZY/ ZDROWAŚ MARYA FUND/ IGNACY GRYGO 1879; rodziny Popławskich z 1880r., skromny krzyż z tabliczką ALEKSANDRA/ WEJDA/ ŻYŁA LAT 18 ZM. OD GRANATU/ BOLSZEWICKIEGO 6 SIERP. 1920 R./ PROSI O ZDROWAŚ MARJA; ażurowy, żeliwny krzyż na granitowym cokole bez inskrypcji- vanitas w dolnej części ramienia wzdłużnego z motywem klepsydry; nagrobek z piaskowca w formie bramy/łuku zwieńczonego krzyżem, z umieszczoną w nim piękną pełnoplastyczną rzeźbą- Marii i Władysława Ołdakowskich z 1891/1909r.- tablica inskrypcyjna dwudzielna Ś.P./ MARJA Z GRODZKICH/ OŁDAKOWSKA/ ZMARŁA 21 MARCA 1891R./ PRZEŻYWSZY LAT 40, Ś.P./ WŁADYSŁAW/ OŁDAKOWSKI/ ZMARŁ 4 STYCZNIA 1906R./ PRZEŻYWSZY LAT 72/ POKÓJ ICH PROCHOM/ PRZECHODNIU PROSZĘ O ZDROWAŚ MARYJA. Mocno zdekompletowany ażurowy, wypełniony motywem wici akantowej i maswerku żeliwny krzyż, ramię wzdłużne z pełnoplastyczną postacią anioła podtrzymującego  w dłoniach Chrystusa na krzyżu, vanitas w dolnej części ramienia, w przecięciu ramion pasyjka (bliźniaczo podobny ustawiony na cmentarzu przykościelnym w Krasnymborze). Kolejny piękny, bogato rzeźbiony, zdekompletowany pomnik z piaskowca z inskrypcją na rozwiniętym rulonie Ś.P./ WALERIA Z SICKIEWICZÓW/ KASPAROWICZ/ UMARŁA 7 LIPCA/ 1892 R./ ŻYŁA 55 LAT/ TĘ PAMIĄTKĘ POSTAWILI/ KOCHAJĄCY MĄŻ I DZIECI/ PROSZĄC O TRZY/ ZDROWAŚ MARYA. Najstarsza część cmentarza, usytuowana w  płd.- wsch. narożniku zaniedbana i zarośnięta samosiewami, liczne mogiły i nagrobki z nieczytelnymi już inskrypcjami, uszkodzone, połamane, wiele zabytkowych nagrobków zdekompletowanych. Pogodne w wyrazie żelazne zwieńczenie jednego z krzyży: poidełko dla ptaków.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi