Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze

Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, założony w 1. poł. XIX w., na planie nieregularnego czworoboku. Położony w płn.- wsch. części miasta, w oddaleniu 300 m od kościoła. Powierzchnia 4 ha. Co najmniej dwukrotnie powiększany, w tym dzięki staraniom ks. Z. Siwickiego. Ogrodzony murem z 1911r. z dwiema bramami, staraniem ks. Hilarego Daniłowicza (upamiętnia to napis na  bramie KS H.D. 1911), druga brama z 2. poł. XX w. Najstarszy nagrobek-granitowa płyta, nagrobek Antoniny ze Strzeneskich Bańkowskiej †09.04.1811r.; nagrobek-żeliwny krzyż, zdekompletowany księdza Józefa Gałeckiego †20.11.1875r.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi