Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz parafii rzymskokatolickiej św. Jerzego w Janowie

Cmentarz rzymskokatolicki parafii p.w. św. Jerzego, złożony na początku XIX w., rozszerzony po roku 1934r. staraniem ks. Adama Ostrowskiego. Plan nieregularny. Położony w południowej części miejscowości przy drodze Janów-Przystawka. Powierzchnia 3,5 ha. Mur ogrodzeniowy z ceglaną bramą z 1.poł. XX w.- wybudowaną, z niewykorzystanej przy budowie janowskiego kościoła cegły, staraniem ks. Izydora Cybulskiego. Centralnie usytuowana drewniana kaplica, przeniesiona na obecne miejsce w 1904r. Najstarszy nagrobek 1867r.- to ażurowy, żeliwny krzyż na kamiennym cokole w ogrodzeniu, na mogile ks. Jana Polikowskiego † 20.01.1867r. Wokół kaplicy zachowały się nagrobki żeliwne w formie postumentów zwieńczonych krzyżami, kamienne obeliski, nagrobki z początku XX w. w formie kamiennych konarów, żeliwne krzyże z 2.poł. XIX w., ceglany obelisk, ponad 600 zabytkowych nagrobków, w większości to ażurowe, sztabińskie krzyże z 2.poł. XIX w. wśród nich m.in. krzyż żeliwny na ostrosłupowej, żeliwnej podstawie.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi