Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz przykościelny parafii św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze

Cmentarz przykościelny parafii  p.w. św. Jana Chrzciciela, założony w XVI w., na planie nieregularnego wieloboku. Położony  przy ul. Kościelnej, w płn. pierzei rynku, w centrum wsi. O niewielkiej powierzchni poniżej 0,5 ha. Ogrodzony murem z kamienia polnego, z trzema bramami, w płd.- zach. narożniku dzwonnica z 1858r. Najstarszy ślad pochówku pod kościołem odnajdujemy w testamencie fundatora altarii Przemienienia Pańskiego ks. Krzyczkowskiego z 1615r. Najcenniejszy, zarazem najstarszy, odnaleziony, żeliwny z Huty Sztabińskiej nagrobek Józefa Eynarowicza †19.03.1845r. Prostopadłościenny, klasycystyczny pomnik, na postumencie, jedna ze ścian zdobiona motywem muszli i skrzyżowanych, odwróconych pochodni, w zwieńczeniu krzyż na kuli; płyciną z płytą inskrypcyjną TU SĄ ZŁOŻONE/ ZWŁOKI S.P. JÓZEFA/ EYNAROWICZA/ OBYWATELA ZIEMSKIEGO/ POWIATU SOKÓLSKIEGO/ ŻYŁ LAT 71 1/2 ZAKOŃCZYŁ/ DNI DOCZESNE/ 19 MARCA 1845 R. PRZYWIĄZANIE TEN/ POMNIK PAMIĘCI/ JEGO POŚWIĘCA. Poza tym nagrobki m.in.  zamordowanych  mieszkańców Nowego Dworu Stefanii Andrukiewicz i Marianny Rutkowskiej-ofiar I wojny światowej oraz Jana Tomaszewskiego †1920r., ks. Lipińskiego †1933r., tzw. DĘBY PAMIĘCI-KATYŃ 1940- OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-Eugeniusza Rokickiego, Jana Sobolewskiego.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi