Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Dwór

Dwór o charakterze neoklasycystycznym murowany, korpus główny siedmioosiowy, ryzalit trzyosiowy. Piętrowy, partie pozostałe parterowe, na osi elewacji północnej 2- kolumnowy, portyk zwieńczony balkonem I piętra. Założenie dworsko-ogrodowe pochodzi z 2 połowy XIX wieku obejmuje obszar w granicach wyznaczonych przez gościniec wiodący z Radziłóoa do Wąsosza, drogę z cegielni do wsi Słucz, koryto strumienia, oraz łąki nad Słuczą. Na wartości zabytkowe składają się kompozycja przestrzenna z układem komunikacyjnym, droga dojazdowa do dworu z podjazdem, wzdłuż której usytuowane są cztery czworaki, dwór murowany
z 1894r, park krajobrazowy z pocz. XX w. Kwatery ogrodowe
i kwatery sadów, drzewostan w tym starodrzew reprezentowany głównie przez jesion wyniosły, lipę drobnolistną, dąb szypułkowy, grab pospolity, oraz część gospodarcza z budynkami dworskimi
z początku XX wieku: dwiema oborami, stajnią, stodołą
z sieczkarnią, oraz gorzelnią. Obiekt jest przykładem dużego założenia dworsko- ogrodowego, w którym główny akcent położono na strefę gospodarczą. Park, ogród i sad zajmowały stosunkowo niewielką powierzchnię założenia.

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi