Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Dwór Bęćkowo

Dwór zbudowany w latach 1756-1775. Obiekt murowany, zbudowany na planie prostokąta. Posadowiony na podmurówce i fundamencie wykonanym z kamienia na zaprawie cementowej, otynkowany. Ściany z cegły na zaprawie wapienno-glinianej, otynkowane. Jedna ściana boczna z drzwiami i trzema oknami, druga z parą drzwi i okien. Ściany wzdłużone symetrycznie z podcieniami arkadowymi na osi środkowej. Portyk wsparty na czterech kolumnach zwieńczonych łukami koszowymi. Nad nim w połaci dachu od strony podjazdu dwukondygnacyjna facjata ujęta spływowymi wolutami. Od strony ogrodu w połaci dachu facjata zwieńczona trójkątnym tympanonem. Wszystkie otwory okienne prostokątne. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Budynek przykryty dachem mansardowym, czterospadowym. Facjaty z dachem dwuspadowym. Wszystkie kryte eternitem falistym. W bocznych połaciach dachu okna manserdowe.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi