Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Dwór Niećkowo

Dwór zbudowany w 1850 roku. Murowano-drewniany o ścianach konstrukcji sumikowo-łątkowej, otynkowany. Zbudowany na planie prostokąta z przyległą do szczytu prostokątną oficyną. Posadowiony na otynkowanej podmurówce z kamienia polnego. Ściana frontowa z gankiem na osi środkowej, wspartym na czterech kolumnach i zwieńczony spływowym naczółkiem mieszczącym wewnątrz okrągły otwór. Okna w opaskach. W elewacji tylnej taras z balustradą. Ściany wzdłużone zamknięte uskokowym gzymsem wieńczącym. Sciana szczytowa i półszczyt z otworami okiennymi. Oficyna z otworami okiennymi z nadokiennikami. Wszystkie ściany ujęte wydatnym gzymsem z fryzem, z tynkowanymi prostokątami. W szczycie okno zamknięte łukiem koszowym nad nim data 1912. Budynek główny z dachem naczółkowym krytym dachówką ceramiczną. W tylnej połaci dachu cztery lukarny z daszkami walcowatymi z blachy. Oficyna z dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi