Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Dwór Niedźwiadna

Dwór zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Murowany, otynkowany. Na planie prostokąta z dobódówką od frontu na osi środkowej i w ścianie wschodniej. posadowiony na kamiennym, otynkowanym fundamencie. Wszystkie otwory okienne (poza szczytem) w tynkowanych opaskach z pod i nadokiennikami. Nadokienniki łączy się z gzymsem wieńczącym wewnątrz powstałej w ten sposób płyciny znajduje się tynkowany romb z wewnętrzną ozdobą. Narożniki ujęte pseudopilastrami. Ściany poza wschodnią zamknięte gzymsem wieńczącym. Szczyty z jednym oknem w opasce flankowane z trzech stron przez romboidalne otwory w opaskach. Na osi środkowej ściany frontowej półotwarty drewniany ganek z ozdobnie nabijanymi deskami w kształcie rombów w podokapie. Ściany ganku zwieńczone gzymsem. Szczyt oszalowany ozdobnie. Przybudówka przylegająca do ściany wschodniej zbudowana z pustaków. budynek główny, ganek i dobudówka przykryte dachami dwuspadowymi z eternitu falistego. 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi