Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

DZWONNICA

Dzwonnica wybudowana w 1717 r. w Radziłowie jako odrębny element obiektu sakralnego. Następna wzmianka o budowie dzwonnicy pochodzi z 1778 r. Gruntowny remont miał on miejsce w 1972r. Konstrukcja dzwonnicy oparta jest na kwadracie, ściany z beli drewnianych o konstrukcji słupowej oszalowane. Dach namiotowy, czteropołaciowy pokryty obecnie blachą, na którego szczycie w miejscu zetknięcia się połaci znajduje się czworokątna wieżyczka zwieńczona smukłym stożkowym hełmem zakończonym iglicą z krzyżem. Obecnie obiekt znajduje się w Kramarzewie.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi