Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Fortyfikacje

Fortyfikacje Linii Mołotowa - Rejon Ciemnoszyje.
Stanowi je 12 żelbetonowych schronów bojowych fortyfikacji stałej fragmentu 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa. 
Wszystkie schrony proradzieckie w Rejonie punktu oporu Ciemnoszyje powstały na przełomie 1940 i 1941 roku przed wojną Związku Radzieckiego z Niemcami. 
Prace przygotowawcze i budowlane trwały od lipca 1940 do czerwca 1941 roku. 
Schrony wykorzystano podczas walk z Niemcami. 
Od 22 czerwca do 25 czerwca 1941r. 
Oddziały 10 Armii Radzieckiej w oparciu o Osowiecki Rejon Umocniony przez kilka dni stawiały opór nacierającym wojskom niemieckim. 
Później wojska radzieckie wycofały się z tego terenu w kierunku Białegostoku i Wołkowyska. 
Kompleks umocnień Ciemnoszyje 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa można podzielić na trzy grupy pod względem położenia: 
- największy kompleks skupiający 6 schronów znajduje się w Kolonii Muzgowina, 
- kompleks składający się z 3 schronów, usytuowany jest w kierunku wschodnim po obydwóch stronach szosy Białystok - Grajewo, na obszarze związanym z Kolonią Ciemnoszyje, 
- rozproszony (3 schrony) wzdłuż linii drogi łączącej wieś Białaszewo z Sojczynkiem. 
Kompleksy omawianych schronów znajdują się na terenach zadrzewionych, leśnych oraz jeden występuje na tzw. skraju polany, w niedalekim sąsiedztwie torów kolejowych i szosy. 
Wszystkie obiekty w Ciemnoszyjach są typowymi budowlami umocnień obronnych Linii Mołotowa, wznoszonymi prawdopodobnie zgodnie z typowymi projektami modyfikowanymi na miejscu. 
Różnice w układzie przestrzennym i planowanym wyposażeniu wynikają z różnych funkcji, jakie miały spełniać podczas obrony. Umocnienia w rejonie Ciemnoszyj są to stałe schrony bojowe do ognia czołowego (10) lub bocznego - półkaponiery (usytuowane w pobliżu linii kolejowej). 
Jedną trzecią całej liczby schronów stanowią obiekty uproszczone, o tylko jednej izbie bojowej z przelotnią prostą. 
Pozostałe schrony są obiektami jednokondygnacyjnymi, wieloizbowymi. 
Liczba pomieszczeń waha się od dziewięciu do trzynastu.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi