Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Rodzinne Gospodarstwo Ekoturystyczne "Uroczanka" Antoni, Małgorzata i Michał Roman

Gospodarstwo ekoturystyczne "Uroczanka" w swojej ofercie przewiduje warsztaty: kulinarne, artystyczne, plastyczno-techniczne, fotograficzne, ekologiczne. Gospodarstwo składa się z dziesięciu budynków. W czterech domach wykonywane są prace twórcze, jeden przeznaczony jest do gorących kąpieli w tzw. "ruskiej bani", pozostałe zaś zabudowania to domy mieszkalne. Warsztaty organizowane w gospodarstwie "Uroczanka" mają na celu poznanie przez uczestników tradycji "ginących zawodów". Praktycznie mogą zapoznać się z plecionkarstwem, w tym wikliniarstwem, ceramiką, kowalstwem, garncarstwem, rzeźbą, tkactwem, hafciarstwem, rymarstwem, stolarstwem tradycyjnym, malarstwem, drzeworytem, budową podstawowych instrumentów muzycznych.
Kontakt:
Okopy 24, 16-150 Suchowola
kom. 503 464 946
e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl

Więcej na temat gospodarstwa agroturystycznego można znaleźć na stronie internetowej.

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi