Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Izba Tkactwa Dwuosnowowego

Janów to niewielka miejscowość w woj. podlaskim, położona na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej wśród malowniczych pól nad rzeką Kumiałką, w odległości 50 km od Białegostoku, licząca ok. 900 mieszkańców. Współczesny Janów i sąsiednie wsie do dziś słyną z dekoracyjnych dywanów, wytwarzanych przez miejscowe tkaczki unikalną techniką dwuosnowową. I to właśnie dywany i pracownie tkackie przyciągają turystów do Janowa. Wędrówkę po pracowniach tkackich warto zacząć od Izby Tkactwa Regionalnego, w której eksponowane są dzieła janowskich tkaczek.
Tkactwo dwuosnowowe, zwane też podwójnym, należy do najciekawszych zjawisk współczesnej polskiej sztuki ludowej. Do niedawna popularne na zwartym obszarze północno-wschodniej Polski, przetrwało do dzisiaj jedynie w okolicach Janowa. Wełniane, dekoracyjne tkaniny, zwane często "janowskimi dywanami", łączące w swoim wzornictwie tradycję ze współczesnością, swoim pięknem i unikalną technologią tkacką budzą duże zainteresowanie zarówno badających je od kilkudziesięciu lat etnografów i specjalistów, jak też miłośników sztuki ludowej w kraju i za granicą.
Wełniane, wzorzyste dywany wytwarzane są w wiejskich izbach na ręcznych, poziomych krosnach. Zanim nitki osnowy i wątku trafią na krosno, tkaczki przędą z runa owczego na kołowrotku nici, skręcają je i barwią. Następnie snują dwie osnowy o kontrastowych barwach na warsztacie. Do tkania używają dwóch wątków w kolorach osnowy. W trakcie budowy ornamentu, przy użyciu wąskiej listewki zwanej "prądkiem" wydobywają na wierzch nitki dolnej osnowy, jednocześnie przesuwając nitki osnowy górnej ku dołowi i spajają go wątkiem o tej samej barwie. W ten sposób na warsztacie powstaje tkanina o splocie płóciennym, w dwóch kolorystycznych, dających się rozdzielić pod palcami warstwach, przeplatających się wzdłuż krawędzi wzoru, w których lewa strona jest odwrotnością prawej. Mimo negatywowo-pozytywowego wzoru, który pozwala ją eksponować obustronnie, każda tkanina ma prawą i lewą stronę. Po prawej krawędzie ornamentów są linearne, na lewej najczęściej pozostają rozmyte, często ząbkowane.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi