Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Jałówka

Zwieńczenie szczytu z wyciętych ażurowo dwóch symetrycznych desek. Forma nietypowa, bardzo rzadko spotykana.
 

Okno ościeżnicowe z ramowo-płycinowymi okiennicami, zdobione nadokiennikiem typu nalicznik. Powyżej okna widoczna profilowanie wycięta listwa podokapowa.Spichlerz z końca XIX wieku o konstrukcji zrębowej, posadowiony na fundamencie z kamieni, kryty dwuspadowym dachem z ceramiczną dachówką. Drzwi ozdobione szalunkiem z motywem rombu. Obok drzwi niewielki otwór okienny.

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi