Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Jaminy

Kościół pw. św. Mateusza zbudowany w latach osiemdziesiątych XVIII w. w Augustowie, przeniesiony na obecne miejsce w połowie XIX w. Konstrukcja ścian wieńcowa, posadowiona na fundamencie z kamieni polnych łączonych zaprawą cementowo-wapienną. Wnętrze kościoła trójnawowe, z kruchtą przy ścianie frontowej. Z obu stron fasady trójkondygnacyjne wieże.


Plebania z pierwszej połowy XIX w. Ściany otynkowane, bielone. Obiekt pełnił funkcję plebanii, szkoły, posterunku milicji, współcześnie zaś budynku mieszkalnego.Spichlerz z przełomu XIX i XX w. o zrębowej konstrukcji ścian, posadowiony na fundamencie z kamieni. Jednownętrzny, półtorakondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi