Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Janów

Wieś, dawniej miasto, siedziba urzędu gminy, położona nad rzeką Kumiałką przy szosie Korycin- ­Sokółka. Pierwsze osadnictwo na przeł. XVII/XVIIIw. Dawna nazwa - Przybudek /od bud smolarzy w puszczy/. Nazwa Janów występuje od 1715r. Prawa miejskie od 1791, utracone pod koniec XIXw. Rozwój miasta w XVIII/XIXw /działalność podskarbiego nadwornego litewskiego ­A.Tyzenhauza/, siedziba klucza dóbr, kilka manufaktur. Obecnie Janów jest ośrodkiem tkactwa ludowego - dywany dwuosnowowe, biegnie tędy szlak wycieczkowy "Śladami rękodzieła ludowego". Neoromański kościół p.w.św.Jerzego z 1904r. W Gminnym Ośrodku Kultury - szkoła tkactwa ludowego. Przystanek PKS.
Szlak bierze początek przy przystanku PKS. Z placu przed kościołem skręcamy w prawo w ul. Białostocką. Podążamy w stronę cmentarza po prawej mijając Gminny Ośrodek Kultury i szkołę. Za cmentarzem skręcamy w lewo. Szosą dochodzimy do młyna Sitawka.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi