Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Janowskie tkaniny dwuosnowowe

Tkactwo dwuosnowowe, zwane też podwójnym, należy do najciekawszych zjawisk współczesnej polskiej sztuki ludowej. Do niedawna popularne na zwartym obszarze północno-wschodniej Polski, przetrwało do dzisiaj jedynie w okolicach Janowa. Wełniane, dekoracyjne tkaniny, zwane często „janowskimi dywanami”, łączące w swoim wzornictwie tradycję ze współczesnością, swoim pięknem i unikalną technologią tkacką budzą duże zainteresowanie zarówno badających je od kilkudziesięciu  lat etnografów i specjalistów, jak też miłośników sztuki ludowej w kraju i za granicą.
Wełniane, wzorzyste dywany wytwarzane są w wiejskich izbach na ręcznych, poziomych krosnach. Zanim nitki osnowy i wątku trafią na krosno, tkaczki przędą z runa owczego na kołowrotku nici, skręcają je i barwią. Następnie snują dwie osnowy o kontrastowych barwach na warsztacie. Do tkania używają dwóch wątków w kolorach osnowy. W trakcie budowy ornamentu, przy użyciu wąskiej listewki zwanej „prądkiem” wydobywają na wierzch nitki dolnej osnowy, jednocześnie przesuwając nitki osnowy górnej ku dołowi i spajają go wątkiem o tej samej barwie. W ten sposób na warsztacie powstaje tkanina o splocie płóciennym, w dwóch kolorystycznych, dających się rozdzielić pod palcami warstwach, przeplatających się wzdłuż krawędzi wzoru, w których lewa strona jest odwrotnością prawej. Mimo negatywowo-pozytywowego wzoru, który pozwala ją eksponować obustronnie, każda tkanina ma prawą i lewą stronę. Po prawej krawędzie ornamentów są linearne, na lewej najczęściej pozostają rozmyte, często ząbkowane.
Pracownie tkackie:
Teresa Pryzmont – Wasilówka 19, 16-130 Janów, tel. 85 721 63 64
Filomena Krupowicz – ul. Sokólska, 16-130 Janów, tel. 85 721 61 28
Alicja Kochanowska – ul. Nadrzeczna 3, 16-130 Janów, tel. 85 721 60 36
Ludgarda Sieńko – ul. Sokólska 8, 16-130 Janów, tel. 85 721 61 74
Danuta Radulska – Wasilówka 18, 16-130 Janów, tel. 85 721 60 24
Helena Gołko – Trofimówka 29, 16-130 Janów, tel. 85 712 66 04
Marta Błahuszewska – Kumiałka 24, 16-130 Janów, tel. 85 712 61 79
Kazimiera Makowska – ul. Kościelna 14, 16-315 Lipsk, tel. 87 642 37 95
Bernarda Rość – Szaciłowka 37, 16-140 Korycin, tel. 85 721 91 64
 
Izba Tkactwa Dwuosnowowego
ul. Białostocka 14a, 16-130 Janów
(Informacje praktyczne: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie ul. Sokólska 18, 16-130 Janów, tel. 85 721 61 42, e-mail: janow@e-kultura.pl)

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi