Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Jatwieź Mała

Wieś powstała w XVw w czasie koloni­zacji pasa puszcz królewskich. Pochodzenie nazwy praw­dopodobnie od osadników jaćwieskich. W końcu XVIIIw wieś nosi nazwę Jac, a wcześniej Nowosiółki. Obok cmentarzysko średniowieczne zwane przez miejscową ludność "pogańskimi mogiłkami". Ciekawa kapliczka słu­powa, kilka krzyży wotywnych. Przystanek PKS. Na północnym krańcu wsi wchodzimy w drogę brukową. Idziemy nią wśród łąk i pól do szosy asfaltowej. Skrę­cając w prawo dochodzimy do Karpowicz.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi