Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kaplica pw. Świętego Ducha w Goniądzu

Na cmentarzu grzebalnym przy drodze do Moniek można zobaczyć zbudowaną z żółtej cegły kaplicę p.w. Świętego Ducha. Wezwanie to otrzymała ona nieprzypadkowo, ponieważ pierwszą kaplicę cmentarną wzniesiono tutaj w 1804 roku z materiału rozbiórkowego starego kościoła szpitalnego Świętego Ducha, który groził zawaleniem i od dawna już pozostawał nie użytkowany. Wymieniono podwaliny i zniszczone bale, przekryto budowlę nowym dachem i dodano doń wieżę, której kościół wcześniej nie posiadał. W takim stanie przetrwał kolejne sto lat. W 1907 roku na jego miejscu wystawiono murowaną kaplicę. Jest to budowla eklektyczna z przewagą elementów gotyckich, których architekt użył do ozdobienia elewacji. Projektując wnętrze inspirował się jednak architekturą klasyczną, wprowadzając kanelowane pilastry i profilowane gzymsy.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi