Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kapliczka Chojnowo

Kapliczka wystawiona pod koniec XIX wieku. Murowana, otynkowana. Posadowiona o obetonowanym fundamencie. Bryła kapliczki rozdzielnona w połowie wydatnym gzymsem kordonowym. Gzyms przerwany w ścianie fronotowej kapliczki w miejscu oszklonej niszy mieszczącej figurkę Matki Boskiej. Nisza umieszczona w prostokątnej płycinie zamkniętej nadwieszonym łukiem pełnym. W ścianach bocznych elementy tynkowane w kształtach zbliżonych do krzyża i rzymskiej cyfry I, Ściany zamknięte wydatnym gzymsem wieńczącym. Szczyty półokrągłe. Przed szczytem frontowym krzyż, w tylny wmurowana tabliczka prawdopodobnie fundacyjna z literami J.O. i częsciowo czytelną datą 184? . Obiekt nakryty daszkiem walcowatym krytym blachą malowaną na czerwono z ozdobnie wyciętymi wiatrownicami. Kapliczka ogrodzona niskim płotem metalowym. 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi