Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kapliczka w Dyble

Kapliczka w Dyble
Murowana, wystawiona w 1847r., a usytuowana poza wsią, na jej krańcu. 
Jest to unikatowy przykład murowanej budowli sakralnej z tego czasu. 
Kapliczka odznacza się dobrymi proporcjami i wyważonym detalem, stylowa budowla mieści się w nurcie klasycystycznym z wyraźnymi nawiązaniami do baroku. 
Murowana z cegły i otynkowana, założona została na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem z cebulastą sygnaturką i żeliwnym krzyżem. 
Ściany o narożach opiętych pilastrami zwieńczone są belkowaniem. 
W elewacji frontowej w trójkątnym szczycie umieszczone jest wykonane w narzucie z tynku otoczone promieniami Oko Opatrzności. 
W strefie belkowania widnieje data 1847 oraz inicjały fundatora F.A.Z. (Zmijewski?). 
Wejście zamknięte łukiem odcinkowym w części falistym ozdobione okienkami rozdzielonymi półkoliście zamkniętą niszą, nad którymi tynkowe nadłucza o profilu wałkowym ze wspornikami o kształcie serca. 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi