Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Karpowicze

Duża wieś przy szosie Dąbrowa Białostoc­ka . Powstała na pocz. XVIw. Początkowo zwała się Brzozowa a od XVIIw, od nazwiska właścicieli ­ Karpowicze. Wieś należała do rodu Karpów już w XVIwistnieje tu dwór/, w poło XIXw do Szumkowskich. Za udział w powstaniutyczniowym majątek został przymu­sowo sprzedany a kościół z 1773r zamknięty a następnie rozebrany. W końcu XIXw majątkiem włada rodzina Krej­bichów, po 1944rr dobra te rozparcelowano o We wsi kap­liczka murowana z 1915r, kilka krzyży, w tym dwa żeliw­no kamienne z II poł. XIXw. W miejscu dawnego założenia dworskiego - kapliczką słupowa.Przystanek PKS. Za wsią, po  przejściu asfaltową drogą przez most na Brzozówce, schodzimy skarpą w lewo i idziemy ścież­ką wzdłuż biegu rzeki. Po ok. 210m skręcamy za znakami w prawo i prostą żwirową drogą wśród łąk podążamy w kier. wschodnim. Droga ta jest granicą otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego. Widomym znakiem jest bo­gactwo gatunków ptaków wodno-błotnych, których obecność uatrakcyjnia wędrówkę. Po dojściu do szosy asfaltowej skręcamy w lewo i po ok. 2 km osiągamy płn. skraj Suchowoli. Jest to 58 km. szlaku. Przecinamy szosę Białystok - Augustów i drogą żwirową podążamy w kier. północno-wschodnim. Osiągamy wieś Okopy.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi