Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kizielany

Nieduża wieś, powstała w XVII w w czasie zasiedlenia Puszczy Kuźnickiej, należała do dóbr królewskich ekonomii grodzieńskiej. Warte obejrzenia budynki z początku XX w, kapliczka murowana, drewniane krzyże wotywne, kapliczka słupowa przy szosie do Trofimówki.
Na skraju wsi skręcamy w prawo w drogę asfaltowa - naprzeciwko wysoki stalowy krzyż. Na końcu miejscowości na luku drogi podążamy prosto w drogę żwirową. Po około 1km przejeżdżamy brukowa droga przez wieś Szczuki. Po prawej ręce miniemy kapliczkę murowana. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Naprzeciwko wysoki metalowy krzyż. Skręcamy w lewo i po ok. 2km kolejna wieś - Krasne. Bruk przechodzi w szeroka żwirówkę, która podążamy na północ.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi