Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kompleks synagog w Kalwarii

Kompleks synagog w Kalwarii – jedyny kompleks trzech synagog na Litwie, który wytrwał do naszych czasów, mający 200-letnią historię istnienia. Kompleks stanowi letnia synagoga barokowa i zimowa synagoga eklektyczna oraz nieduży budynek o figlarnej architekturze „stylu ceglanego” szkoły Talmudycznej, jeszcze zwany domem rabina. Synagoga barokowa z końca XVIII w. jest jedną z najcenniejszych synagog murowanych na Litwie. Została zachowana pierwotna struktura, niezmieniony formy zewnętrzne. Grubość ścian sięga 1,5 m. W budynku zachowało się jedno z trzech miejsc przechowywania zwojów Tory na Litwie – aron ha-kodesz. Kompleks należy do wspólnoty litewskich żydów. Adres: Sodų g. 16, Kalvarija
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi